phuong anh

Ms Phương Anh

  • Giải ba Olympic TIếng Anh IOE tỉnh Bắc Ninh năm 2012
  • Giải nhì tiếng anh cấp huyện năm 2012
  • Giải ba cuộc thi Hùng biện tỉnh Bắc Ninh năm 2015
  • Giả khuyến khích tiếng anh cấp tỉnh năm 2015
  • Đạt học bổng KAWAI năm học 2015-2016
  • Admin group: IELTS SPEAKING SUPPORT
  • Admin fanpage: IELTS THẦY DIỄN
  • 3 năm kinh nghiệm dạy Ielts Speaking
  • 8.0 Listening, 8.5 Reading, 7.5 Speaking
  • Câu nói tâm đắc nhất: Teaching is a work of heart

 

Hotline: 024 73 062 622