thay-dien

Thầy Nguyễn Tài Diễn

<ul><li>Tốt nghiệp Đại Hoc Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội chuyên nghành Tiếng Anh Sư Phạm (Đạt loại Giỏi) </li> <li>Được học bổng toàn phần và đã tốt nghiệp khóa Tuyệt Kỹ Training, chuyên về các kỹ năng làm diễn giả, do chính phủ Anh cấp.</li> <li>16 năm kinh nghiệm giảng dạy</li> </ul>
Hotline: 024 73 062 622