thay-huy

Trainer Ngô Tiến Huy

<ul><li>Nhận học bổng Đại học Xây dựng Hà Nội </li> <li>2 năm kinh nghiệm đứng lớp IELTS</li> <li>Giải 3 nghiên cứu khoa học</li> </ul>
Hotline: 024 73 062 622