thay-viet-anh

Trainer Việt Anh

<ul><li>Danh hiệu sinh viên giỏi thành tích học tập xuất sắc: 2017, 2018, 2019 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền </li> <li>Từng làm trong lĩnh vực truyền thông: Tạp chí Forbes Vietnam, Tạp chí L’Officiel Vietnam, Tạp chí Hoa học trò</li> </ul>
Hotline: 024 73 062 622